|  | 

Mediator Lublin

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracy
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Wypadek w pracy jest to nagłe zdarzenie, które zostało wywołane przyczyną zewnętrzną i spowodowało uraz lub śmierć i które nastąpiło w związku z pracą. Odszkodowanie za wypadek w pracy przyznawane jest wtedy, gdy do zdarzenia doszło podczas wykonywania lub w związku wykonywaniem przez pracownika zwykłych, rutynowych, codziennych czynności lub też poleceń przełożonego. Drugą sytuacją jest zdarzenie, gdy pracownik wykonuje czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez jego polecenia. Trzecią natomiast sytuacją kwalifikującą do odszkodowania jest zdarzenie gdy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku, jaki wynika ze stosunku pracy. Ustawa stwierdza również, że do odszkodowania może aspirować pracownik, który uległ wypadkowi podczas podróży służbowej (nie przyznaje się odszkodowania w sytuacji w której pracownik nie wypełniał akurat swoich obowiązków) jak również podczas wykonywania zadań zleconych przez organizacje związkowe funkcjonujące w miejscu pracy.

odszkodowanie-za-wypadek-w-pracy

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpsiy:

 • Koszty mediacji

  Koszty mediacji

  Mediacje sądowe W sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych i pracowniczych koszty mediacji skierowanej przez sąd reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym. W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1 % wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 złotych

 • Szkolenia

  Szkolenia

  Szkolenia Tytuł szkolenia Warsztat mediatora w przygotowywaniu i formułowaniu ugód mediacyjnych w sprawach gospodarczych. Adresaci szkolenia Mediatorzy wpisani na listy stałych mediatorów przy sądach okręgowych, absolwenci i studenci studiów podyplomowych oraz kursów z zakresu mediacji. Wymagania wstępne 1. Dostarczenie jednego z wymienionych dokumentów: udokumentowany wpis na listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych – gospodarczych