|  | 

Mediator Lublin

Koszty mediacji

Koszty mediacji
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Mediacje sądowe

W sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych i pracowniczych koszty mediacji skierowanej przez sąd reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1 % wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych/netto za całość postępowania mediacyjnego.
W sprawach, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić wynagrodzenie mediatora za pierwsze posiedzenie mediacyjne wynosi 60 złotych, a za każde następne posiedzenie – 25 złotych/.

Do podanych cen doliczany jest podatek VAT.

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (art. 79 ust 1 pkt 2) lit. a) stanowi, że jeżeli zawarto ugodę przed mediatorem w toku sprawy powód ma prawo do zwrotu ¾ uiszczonego wpisu.

W sprawach karnych oraz w sprawach dotyczących nieletniego sprawcy czynu karalnego koszty mediacji ponosi Skarb Państwa.
Mediacje pozasądowe

Mediacje pozasądowe – cennik usług mediacyjnych PCM O/ w Lublinie

Zobacz także nasze pozostałe artykuły:

koszty-mediacji

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpsiy:

 • Szkolenia

  Szkolenia

  Szkolenia Tytuł szkolenia Warsztat mediatora w przygotowywaniu i formułowaniu ugód mediacyjnych w sprawach gospodarczych. Adresaci szkolenia Mediatorzy wpisani na listy stałych mediatorów przy sądach okręgowych, absolwenci i studenci studiów podyplomowych oraz kursów z zakresu mediacji. Wymagania wstępne 1. Dostarczenie jednego z wymienionych dokumentów: udokumentowany wpis na listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych – gospodarczych

 • Radca prawny Barlinek

  Radca prawny Barlinek

  Na kłopoty radca prawny Pomoc profesjonalistów w zakresie prawa przydaje się niemalże każdemu, chociaż na pewno nie w tym samym momencie życia. Czasami okazuje się, że potrzebujemy ich w czasach młodości, a czasami na starość. Niestety u niektórych osób problemy są poważniejsze i bardziej skomplikowane, dlatego wymagają dodatkowych nakładów czasu oraz pieniędzy. Mimo to warto